OOÚ a GDPR

S vašimi osobnými údajmi 
vždy zaobchádzame s rešpektom a starostlivosťou

Citlivý prístup k osobným údajom a dodržiavanie všetkých legislatívnych požiadaviek pri ich spracovaní považujeme za svoju prvoradú povinnosť.

Tento dokument tak sumarizuje, akým spôsobom osobné údaje spracovávame, a prečo to robíme. V neposlednom rade sa tiež dozviete, ako a kde uplatňovať vaše práva, ktoré vám z titulu ochrany osobných údajov patrí.

Kto je správca?

Správcom vašich osobných údajov je Róbert Kohút, Kvetoslavov 373, Kvetoslavov, PSČ 930 41, IČ: 74790552.

Prevádzkujeme webové stránky www.robertkohut.sk, www.rkfc.sk a niektoré ďalšie webové stránky. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Ako nás môžete kontaktovať?

O návštevníkov našich webov staráme s láskou. Ak budete mať akékoľvek otázky či pripomienky, kontaktujte našu zákaznícku podporu na e-mailovej adrese: office@rkfc.sk.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

poskytovanie služieb

Vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k možnosti kontaktovanie vás za účelom konzultácie, prípadne poskytnutie našich služieb.

Priamy marketing skrz e-mail

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, aké stránky na našom webe navštívite a na čo klikáte v e-mailu, a kedy e-maily najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Ak si objednáte naše služby, vnímame oprávnený záujem posielať vám newslettre s tematikou akciou, noviniek vystúpenia a udalostí. Budeme to robiť maximálne po dobu 5 rokov od prihlásenia.

 Ak zakúpite niektorý z našich produktov či služieb ako váženému zákazníkovi vám budeme newsletters tematikou noviniek či dôležitých informácií v oblasti našich služieb a produktechzasílat na základe oprávneného záujmu správcu po dobu 5 rokov.

 V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov kedykoľvek odhlásiť tlačidlom "odhlásiť sa" v pätičke každého nášho e-mailu.

 Priamy marketing skrz Facebook reklamu

Pokiaľ navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe návštevou a následne využiť toto info remarketingový a lepšiu cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od návštevy webu. Ak si neželáte naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku prostredníctvom tohto návodu, popr. vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Priamy marketing skrz FB messenger

Ak kontaktujete našu FB stránku skrze Messenger, požiadame vás o súhlas so zasielaním správičiek s tematikou úspešného online podnikania. Iba na základe udeleného súhlasu vám budeme zasielať tieto správičky po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu. Od zasielanie správičiek sa môžete kedykoľvek odhlásiť, stačí ak na akúkoľvek správičku odpíšete slovo "stop" a ďalšie správičky vám na Messenger od nás chodiť nebudú.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. Remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Prenos osobných údajov 3. stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

Wedos.com - hosting webu

 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Analytické nástroje

 • Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • SmartSelling - štatistiky návštevnosti webu
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznícka podpora

 • SmartEmailing - nástroj pre hromadnú rozosielku emailov
 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • Smartsupp.com - zákaznícka podpora
 • Smartsupp, Milady Horákové 13,602 00 Brno
 • ManyChat - komunikácia cez FB messenger
 • ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.

Facebook pixel

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F

 Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate ak vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Ak navštívite náš web a máte spracovanie cookies povolené vo svojom prehliadači, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a následne na základe toho zlepšiť zacielenie a relevantnosť našich facebookových reklám, a to po dobu maximálne 1 roka od vašej poslednej návštevy webu. Ak si neželáte naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku prostredníctvom tohto návodu, popr. vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na webovej stránke tu.

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na webovej stránke tu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime je ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdávanie dát mimo EÚ

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti
s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: office@rkfc.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnú stránku sa zásadami spracovanie osobných údajov.

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-mailu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platí od 13.1.2020.

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovanie osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na adrese http://rkfc.sk/ochrana-osobných-udajov-a-gdpr /. Pozrite sa na túto stránku v ľubovoľný čas, kedy chcete vidieť aktuálne znenie našich zásad spracovanie osobných údajov.

CESTA
K PERFEKTNÍ
POSTAVE

Nehľadajte dôvody prečo to nejde, hľadajte spôsoby ako sa to dá.